ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

logistics1Αναλαμβάνουμε την ιδιαίτερη συσκευασία που απαιτείται για μακροχρόνιες αποθηκεύσεις ώστε να παραλάβετε την οικοσκευή σας στην κατάσταση που την παραδώσατε.

Συντάσσεται μια λίστα με τα αντικείμενα σας αριθμημένα (packing list), έτσι γνωρίζετε πάντα τι ακριβώς έχετε αποθηκεύσει και μπορείτε να ζητήσετε ένα μέρος τους.