ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ

Ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα μηχανήματα έργου αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ανυψωτική εργασία.

Ειδικές τιμές σε επαγγελματίες και ανυψώσεις μεμονωμένων κομματιών.

xpert_a_1
xpert_a_2
xpert_a_3
xpert_a_4
xpert_a_5
xpert_a_6
xpert_a_7
xpert_a_8